Aloite Talin golfkentän muuttaminen asumiskäyttöön

ALOITE TALIN GOLFKENTÄN MUUTTAMISESTA ASUINKÄYTTÖÖN

Keväällä 2014 paljon media-huomioita sai aloite Talin golfkentän rakentamisesta asunnoiksi. Aloitteessa painotettiin mm. pulaa kohtuuhintaisesta asumisesta, alueen luontoarvoja ja ehdotettiin raitiovaunuyhteyden jatkamista Munkkiniemestä Munkkivuoren läpi Taliin. Aloitteen allekirjoitti yli puolet valtuutetuista. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa aloite hävisi puheenjohtajan äänellä ja valtuustossa niukasti 32-36. Yksityinen golfklubi on tämän jälkeen avannut oviaan enemmän myös klubin ulkopuolisille ihmisille.

ALOITE TALIN GOLFKENTÄN MUUTTAMINEN ASUMISKÄYTTÖÖN

Helsingissä on huutava pula asunnoista, Helsinki tarvitsee lisää tonttimaata pystyäkseen tarjoamaan lisää asuntoja vuokra –ja kohtuuhintaiseen omistusasumiseen. Tähän Talin golfkentän alue olisi mitä ihanteellisin paikka sijainniltaan. Talista Helsinginäärimmäiseen keskustaan on vain 6 kilometrin matka, aluetta ympäröivät Talin urheilupuisto sekä Pitäjänmäen, Pajamäen, Munkkivuoren ja Talin asuinalueet. Valmista infraa ja palveluita alueella olisi siis olemassa. Lisäksi sitä olisi mahdollisuus täydentää helposti. Esim. Munkkiniemeen päättyvän raitiovaunu yhteyden jatkaminen Munkkivuoren kautta alueelle.

 

Visio Helsingin yleiskaavasta 2050 on, että kaupungissa asuu n. 860 000 ihmistä ja asuntoja tuotettaan n. 5500 kpl/vuosi ja työpaikkoja on tavoitteena lisätä n. 180 000. Lääniä tarvitaan asunnoille ja työpaikoille, rakentaminen ei siis saa uhata jo nyt Helsingin kaventuvia pienteollisuus alueita. Viheralueiden ja ulkoilumahdollisuuksien tärkeys tulee huomioida kun kaupunki täydentyy ja laajentuu. Golfkentän alueella olemassa oleva vanha puusto, puro ja puistomainen miljöö kartanoineen, talvisin palvelevat ladut ja pulkkamäki täydentäisivät erinomaisesti Talin asumisrakentamista.

 

Talin golfkentän rakentaminen asumiskäyttöön ei myöskään olennaisesti heikentäisi golffareiden harrastusmahdollisuuksia Helsingissä. Talin golfkenttä ei ole avoin kaikille harrastajille. Helsingin kaksi mutta kenttää Paloheinä ja Vuosaaren kenttä sen sijaan ovat avoimia kaikille. Vuosaaren kenttä muodostaa lisäksi suoja-alueen satamalle. Pääkaupunkiseudulla on myös oivat mahdollisuudet golfin peluuseen Vantaalla ja Espoossa. Esim. Tapiolaan pääsee golfaamaan metrolla muutaman vuoden päästä.

 

Kaupunki on vuokrannut 47,32 ha kokoisen alueen Helsingin Golfklubille ja vuokrasopimus on voimassa 31.12.2034 asti, tämän hetkinen vuosivuokra on 67 364,22 € (alv. 0 %). Ottaen huomioon sopimuksen pitkän keston, mutta asuntojen akuutin tarpeen, me allekirjoittaneet haluamme Helsingin selvittävän mahdollisuutta sopimuksen purkuun ja alueen ottamista asumisrakentamiskäyttöön lähivuosina. Siihen pitäisi olla viitaten alla olevaan lainaukseen kaupungilla mahdollisuus.

 

Ote vuokrasopimuksesta. ”Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-alueesta katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, vuokralaisen on kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä kun tarvittava asemakaavan muutos on saanut lainvoiman ja tarvetta koskevan ilmoituksen tiedoksisaanti on saatu, luovutettava sitä varten tarvittava ala.”

 

Helsingissä 27.11.2013

Sami Muttilainen
Valtuutettu