Aloite Meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

ALOITE MELULUVAN JATKAMISESTA MUSIIKKI- JA KULTTUURITAPAHTUMISSA

Marraskuussa 2015 kaupunginhallitus päätti äänin 14-1, konserttien soittoaikojen ja ulkoilmakonserttien pidentämisestä. Jätin aloitteen asiasta edellisenä keväänä.

ALOITE MELULUVAN JATKAMISESTA MUSIIKKI- JA KULTTUURITAPAHTUMISSA
Stadissa järjestetään kesällä useita musiikki- ja kulttuuritapahtumia, jotka tuovat vieraita Suomesta ja ulkomailta. Tällä hetkellä konserttijärjestäjien ja yleisön viihtyvyyttä rajoittavat tiukat melurajoitukset. Vaikka ympäristökeskus toisinaan myöntääkin jatkolupia niiden saaminen ja epävarmuus eivät kuitenkaan palvele konserttijärjestäjiä tasapuolisesti. Mahdolliset jatkoluvat tulisi myös varmistaa kuukausia ennen tapahtumaa, jolloin konsertteja ja kiertueita buukataan.Ammattitaitoista osaamista riittää, tapahtumia olisi halu luoda lisää ja kehittää, mutta tämänhetkiset linjaukset eivät anna siihen riittävästi mahdollisuuksia.

 

Ulkoilmakonserttien tapahtuma-ajaksi on määritelty klo. 07.00-22.00. Stadi kilpailee samoista artisteista ja yleisöstä muiden pohjoismaiden ja Tallinnan kanssa jossa meluluvat ovat tuntia kahta pidemmät, myös muun Euroopan mittakaavassa ollaan kaukana perässä. Lisäksi konsertteja viedään muihin Suomen kaupunkeihin, joissa rajoitukset ovat suopeammat. Tämä selittyy sillä, että vaikka laki on määritellyt yöajaksi klo. 22.00–07.00, se ei koske tapahtumien melu- ja tapahtuma-aikoja vaan jokainen kaupunki voi määritellä ne itse.

 

Tapahtumat elävöittävät Stadia, lisäävät sen houkuttelevuutta ja kansainvälistä tunnettavuutta. Tapahtumilla on myös suuri taloudellinen merkitys. Nukuttuja hotelliöitä, ravintolakäyntejä, ajettuja taksimatkoja jne. Tapahtumat ja niiden oheistoiminta työllistävät merkittävästi ihmisiä.

 

Myös kaupungin valtuustostrategia tukee asiaa. ”Kaupunki haluaa olla hauska ja toimiva tapahtumakaupunki, jossa on tilaa erilaisten tapahtumien järjestämiselle ja jossa tapahtumajärjestäminen on mutkatonta ja joustavaa. Elävä ja uudistuva kaupunkikulttuuri vahvistaa merkittävästi Helsingin vetovoimaa.”

 

Helsingin ympäristösuojelumääräyksissä kirjatun 26 § mukaan melua tuottavien tapahtumien ajaksi on määritelty klo 07.00–22.00 ja äänentoistolaitteiden käyttö on muina aikoina kielletty. Massatapahtumiin soveltuvia alueita Stadissa ei montaa ole, joten jo tämä rajoittaa häiriöitä ja tapahtumien lukumäärää. Myös tapahtumakausi on täällä vain muutaman viikon mittainen. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin melua tuottavien tapahtumien soittoaikojen päättymistä sunnuntaista torstaihin klo 23.00 ja perjantaisin ja lauantaisin klo 00.00.

 

Helsingissä 14.1.2014

 

Sami MuttilainenValtuutettu