Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö ja Suomen suurin vuokranantaja. Yhtiö omisti vuonna 2019 noin 49 800 vuokra-asuntoa, joissa asui noin 92 800 asukasta.
Kiinteistö Oy Auroranlinna on niin ikään Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Auroranlinnalla on noin 4200 vuokra-asuntoa noin sadassa kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä kohteessa Kirkkonummella.

Molempien yritysten toimintaperiaatteet perustuvat siihen, etteivät ne tavoittele voittoa eivätkä jaa osinkoa. Vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella eli vuokralaisilta peritään vuokraa sen ver- ran, että yhtiön tulot riittävät kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon, korjausten ja hallinnon menot.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisille mahdollistetaan matalahintaisempaa asumista kuin yksityisillä asuntomarkkinoilla on yleisesti tarjolla. Molempia asuntoja haetaan Helsingin kaupungin vuokra-asunnon haku -palvelun kautta sillä erotuksella, että vuokrasopimus tehdään eri, vaikkakin molempien kohdalla kaupungin omistaman, yhtiön kanssa.

Tammikuussa useat Auroranlinnan asukkaat saivat vuokranantajaltaan ilmoituksen kohtuuttoman suurista vuokrankorotusaikeista. Vuokrankorotukset koskevat kaiken kaikkiaan 1500 korkotukiasun- toa, jotka sulautettiin Auroranlinnaan ilman kaupunginvaltuuston päätöstä pari vuotta sitten. Vuokrien on ilmoitettu nousevan jopa 10 prosentin vuositasolla ja vastaava korotus on luvassa useampana vuotena peräkkäin. Syytä on perusteltu maan arvolla ja korjausvelan määrällä. Asunnot sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Kohtuuton hinnannousu ei ole linjassa kaupungin asuntojen toimintaperiaatteiden kanssa. Tämä on monelle asukkaalle yhtä kuin häätöilmoitus.
Jotta kaupungin asuntojen hinnoitteluperiaatteet eivät vääristyisi kaupungin sisällä, olisi loogisempaa, että asuntoja hallinnoisi sama yhtiö. Merkille pantavaa on myös se, että Auroranlinnan asunnoista merkittävä osuus on Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoja. Tällä hetkellä moni asukas on siinä tilan- teessa, ettei palkka välttämättä riitä asumiseen, vaikka vuokralainen olisi työsuhteessa kaupungilla.
Tämä on kaukana siitä, mikä on kaupungin vuokra-asuntojen perimmäinen tarkoitus.

Näihin perusteluihin vedoten, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittäisi Kiin- teistö Oy Auroranlinnan sulauttamista yhteen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Sami Muttilainen,
kaupunginvaltuutettu