Freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukeminen poikkeusaikana

Kulttuuriala on kärsinyt erityisen paljon COVID-19:n aiheuttamasta kriisistä.
Tilanne koettelee erityisesti pieniä kulttuuritoimijoita ja freelancereita. Monen ihmisen mahdollisuus harjoittaa toimeentuloaan on vaikeutunut ellei suorastaan muuttunut mahdottomaksi. Tuote on ole- massa ja sillä on kuluttajansa, mutta aika ei tällä hetkellä salli sen myymistä ja ostamista.

Kulttuuriala katsoo nyt erityisesti valtion suuntaan odottaen tukitoimia, mutta myös kaupungin panosta tarvitaan kriisin hoidossa.
Viime keväänä tilanteen puhjetessa kaupunki ei perinyt vuokraa omistamistaan luovan alan tiloista kolmeen kuukauteen. Tämä oli stadilta positiivinen ja vastuullinen signaali.
Tilanteen ollessa akuutti kulttuurialan toimijat tarvitsevat edelleen tukea selviytyäkseen. Vuokramenot ja muut kulut pysyvät vakiona, vaikkei tulonmuodostusta välttämättä olisikaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki kantaisi osaltaan vastuutaan kulttuurialan koronakriisin hoidossa.
Yksi konkreettinen tapa olisi antaa huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa tai vastaavasti vapauttaa taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat vuokranmaksusta sopivaksi mää- räajaksi kokonaan.
Tämä on linjassa kaupungin strategian kanssa. Helsinki on yrittäjä- ja kulttuurimyönteinen kaupunki.

 Sami Muttilainen,
kaupunginvaltuutettu