Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelma

Harjun nuorisotalo on Dallapénpuistossa itäisessä kantakaupungissa sijaitseva nuorisotalo. Rakennus on historiallisesti arvokas ja sillä on alueelleen vahva identiteetti. Rakennus valmistui vuonna 1923 alun perin ruumishuoneeksi. Vuodesta 1986 lähtien se on toiminut nuoriso-talona. Rakennus saatiin nuorten käyttöön alun perin heidän aloitteestaan. Harjun nuoriso-talon toiminta on keskittynyt erityi- sesti musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, moni-kulttuuri-seen toimintaan ja alueelliseen vaikuttamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ajoi Harjun nuorisotalon toiminnan alas loppuvuodesta 2019. Vuokra- sopimus irtisanottiin ja kulttuurinen sisältö siroteltiin ympäri kaupunkia. Nuorten lisäksi ilman tiloja jäi- vät useat eri järjestöt ja toimijat.

Tämän jälkeen rakennus on ollut tyhjillään.
Rakennuksessa on todettu tarvetta laajoille korjauksille, mutta ei ole kuntokartoituksen perusteella tiensä päässä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Harjun nuorisotalolle tulee laatia käyttö- ja korjaus- suunnitelma yhdessä alueen asukkaiden ja aktiivien kanssa. Tätä puoltaa myös Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnan yksimielinen lausunto asian puolesta.
Lisäksi tulee löytää ratkaisu siihen miten nuorisotyö on tarkoitus toteuttaa alueella tulevaisuudessa. Itäinen kantakaupunki on yhä ilman nuorisotiloja.

 Sami Muttilainen,
kaupunginvaltuutettu