Puisto- tai katualueen nimeäminen Johan Knut Harjun mukaan

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta Johan Knut Harjun (1910-1976) syntymästä. Hänellä on merkittävä rooli helsinkiläisten kansanperinteen kerääjänä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon kertyi vuosien 1963–1977 aikana yli 20 000 sivun ko- koelma tämän tuotteliaan ja omaehtoisen kirjoittajan tekstejä. Harju kirjasi vähäosaisten ja laitapuolen kulkijoiden elämänkokemuksia omien, sekä muiden kadulla asuvien ihmisten kautta. Hän ei saanut eläessään hänelle kuuluvaa huomiota kirjallisesta tuotannostaan.

Harju kuoli 66-vuotiaana Tervalammen alkoholistiparantolassa ja hänet haudattiin Honkanummen hautausmaalle merkitsemättömään rivihautaan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki nimeäsi puisto- tai katualueen Johan Knut Harjun mukaan.

Harju ehti vaikuttaa eläessään monessa paikassa, mutta sijaintinsa puolesta tähän sopisi esim. Pääs- kylänrinteenpuisto Sörnäisissä, toinen vaihtoehto voisi olla lähivuosina muovautuva Hakaniemen ran- ta. Puisto- tai katualue voitaisiin nimetä myös laajentuvasta itäisestä kantakaupungista. Alueen nimis- tössä olisi hyvä muistuttaa siitä todellisuudesta mitä sen historia pitää sisällään. Useat asunnottomat ja vähäosaiset ovat vielä tälläkin vuosituhannella pitäneet majaansa romusta kyhätyissä hökkeleissä nyt rakennettavien Kylä- ja Verkkosaaren ranta-alueilla.

Puisto- tai katualueen nimeäminen Johan Knut Harjun mukaan ei olisi huomionosoitus ainoastaan hänelle itselleen. Vaikka Helsingin tuleekin huolehtia kaupunkilaisistaan ennen kaikkea käytännön ta- solla, olisi tämä myös osoitus ja muistutus ihmisarvosta joka kaikille sosiaallisesta asemasta huolimat- ta kuuluu.
Se mitä Harju aikoinaan tallensi tekstiensä kautta jälkipolville on monelle arkirealismia tänäkin päivä- nä.
Ihmisyyttä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Pyydän vastausta aloitteeseen Nimistötoimikunnan lisäksi myös Kulttuuri- ja vapaa-aika, sekä Kau- punkiympäristölautakunnalta.

Helsingissä 3.11.2020

Sami Muttilainen
Valtuutettu