Aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfadeemaa sairastaviin

Syöpäleikkauksen yhteydessä imusolmukkeiden poisto voi aiheuttaa leikkausalueella imunestekierron häiriön, eli lymfedeeman.Tästä voi olla seurauksena lymfaturvotusta, joka voi heikentää merkittävästi potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua.Kun lymfa- eli imusuonijärjestelmä vaurioituu joko leikkauksen (kasvaimen ja/tai imusolmukkeiden poiston), sädetyksen tai muun syöpähoidon myötä, kudokseen ai- heutuu turvotusta, arpikudosta ja liikkuvuushäiriöitä, jotka voivat olla hoitamattomina hyvinkin vaikeita.
Liikuntapalveluilla on olemassa alennettu erityisuimakortti johon oikeuttavat mm. astma, diabetes, reuma, psykiatriset sairaudet, sepelvaltimotauti, MS-tauti, polion jälkitilat ja rintasyöpäleikatut. Lymfa- turvotus ei kuitenkaan ole sidonnainen mihinkään tiettyyn syöpätyyppiin. On syytä muuttaa nykyistä hoidonsaantikäytäntöä siten, ettei päätöksen perustana saa olla syöpätyyppi.
HUS:n potilasohjeessa linjataan seuraavaa: “Vesiliikunta ja uinti ovat lymfaturvotukseen erityisen hy- vin soveltuvia liikuntamuotoja.”
Asian tärkeyttä tukee myös Vodder-lymfaterapeutti Kansainvälisen Dr Vodder -akatemian sertifioitu opettaja, korkein taso: “Uiminen ja yleensäkin vedessä oleminen on elintärkeää hoitoa tuki- ja liikun- taelinsairauksiin ja turvotukseen. Veden hydrostaattinen paine on erinomainen kudoksen muokkaaja ja vastus. Jo metrin syvyydessä alaraajoihin kohdistuva paine on niin suuri, ettei millään lääkinnällisel- lä tukituotteella saada aikaan vastaavaa vaikutusta.”

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimmekin, että erityisuimakortin piiriä laajennettaisiin lymfedeemaa sairastaviin potilaisiin.
Espoossa, Tampereella ja Vantaalla erityisuimakortin piiriin kuuluvat myös lymfaturvotuksesta kärsivät potilaat.
Hoidonsaannin tulee olla ennen kaikkea laaja-alaista ja tasa-arvoista.
Erityisuimakortilla ylläpidetään tuetusti ja kustannustehokkaasti ihmisten toimintakykyä pitkällä tähtäimellä.

Helsingissä 9.9.2019
Sami Muttilainen