Aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunkiyhdistyksen käyttöön

Helsingissä järjestetään kesäisin kymmeniä kaupunginosatapahtumia pääosin yhdistys- ja vapaaeh- toisvoimin. Tapahtumat ovat monesti taloudellisesti riippuvaisia kulttuuripalveluiden tapahtuma-avus- tuksista, jotka menevät pääosin infrastruktuuriin (esiintymislava, sähkö, vesi, saniteettitilat).

Kaupunkilaisille on hiljattain avattu Varaamo- palvelu, josta kaupunkilaiset voivat varata tiloja ja tar- vikkeita käyttöönsä.
Kaupunki on viime aikoina avannut ja rakentanut tiloja myös asukkaiden omalle tekemiselle. tästä esimerkkeinä Maunulatalo ja toukokuussa avattu Stoan aukion lava, josta käyttäjät saavat lisäksi tek- niikan käyttöönsä.

Kaupunkilaisia palveli takavuosina rekan peräkärryyn rakennettuun avattava esiintymislava, joka kier- si kolme vuosikymmentä sadoissa erilaisissa tapahtumissa hyvällä menestyksellä tultuaan käyttöi- känsä päähän.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään vastaavanlaisen, mutta pienemmän lavan hankkimista kaupunginosatapahtumien käyttöön. Uudesta samantyyppisestä esiintymislavasta on tul- lut toiveita myös osallistavan budjetoinnin tilaisuuksissa. Toisin kuin edeltäjänsä, lava voisi olla tyypil- tään sellainen, että se olisi siirrettävissä ilman raskaampaa kalustoa ja palvelisi helpommin matalan kynnyksen tapahtumia. Kaupungin strategiaa tukien, tämä olisi myös linjassa kaupungin yhdenvertai- suuden ja kulttuurin tavoittavuuden kanssa.

Helsingissä
22.5.2019

Sami Muttilainen
valtuutettu