Kontulan metroaseman graffitien valaiseminen

Kontulan metroaseman laituritasolla on palanen helsinkiläistä graffitihistoriaa, Henry Pullan ja Kimmo Hela-Aron graffititeokset Artism, Crash ja Space.
Graffititaiteelle luonteenomaista on etteivät ne juurikaan säily katukuvassa vuosikymmeniä. Pullan ja Hela-Aron teokset ovat vuodelta 1988 ja ne on kiinnitetty erillisille paneeleille. Tämän aikakauden teokset ovat kadonneet katukuvasta viimeistään takavuosien Stop töhryille -kampanjan myötä, joten se tekee teoksista kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisia.
Maailmalla ja myös Helsingissä osataan nykyään arvostaa graffititaidetta. Viime vuonna HAM järjesti näyttelyn Graffiti, tämän lisäksi graffitit näkyvät ja saavat tilaa eri puolilla kaupunkia.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Henry Pullan ja Kimmo Hela-Aron graffititeok- set: Artism, Crash ja Space Kontulan metroasemalla valaistaan. Länsimetron tulon myötä taidetta on tuotu myös enemmän metroasemille. Valaisu tekee olemassa oleville teoksille kunniaa tuoden niitä paremmin esille sekä lisää metroaseman viihtyvyyttä.

Helsingissä 25.4.2019

Sami Muttilainen
valtuutettu