Aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista

Puotilan ala-asteen oppilaat ja opettajat ovat pitkään kärsineet sisäilmaongelmista. On ilmennyt niin vakavia oireita ja jatkuvia sairastapauksia, että osa vanhemmista ei uskalla enää päästää lapsiaan ky- seiseen kouluun.

Sisäilmatutkimuksia ja kyselyitä on teetetty, puutteet ja ongelmat on havaittu. Tutkimuksissa on löy- detty hometta ja sädesientä, joiden pitoisuudet ylittävät sallitut rajat. Huolestuttavimmaksi indikaatto- riksi on osoittanut kuitenkin oppilaiden ja henkilökunnan terveydentila.

Rakennus on todettu käyttökelvottomaksi ja saavuttaneen teknisesti päätepisteensä, joten se on päätetty korvata uudisrakennuksella. Oppilaat on tarkoitus sijoittaa rakentamisen ajaksi parakkeihin vä- liaikaistiloihin. Milloin vanhan rakennuksen purkaminen ja uudisrakennuksen rakentaminen alkaa, ei olla tarkemmin määritelty. On esitetty arvioita jopa viiden vuoden päähän.

Kaikinpuolinen tietämättömyys kävi myös ilmi 27.3. Puotilan vanhempainyhdistyksen järjestämässä il- lassa. Tilaisuutta todisti täysi liikuntasalillinen vanhempia lyhyellä varoitusajalla, paikalla oli myös kau- pungin edustajia. Myös konkreettisia ikäviä esimerkkejä sairastapauksista kuultiin.
Asia on akuutti ja vanha rakennus puretaan joka tapauksessa. Pormestarin talousarvioehdotus ja sit- temmin budjettineuvottelut määräävät loppupeleissä kuinka pikaisiin toimiin uudisrakennuksen suh- teen ryhdytään. Sitä ennen on kuitenkin vastuutonta altistaa 450 koulun oppilasta ja 50 henkilökunnan jäsentä terveydelle vaaralliselle sisäilmalle. Tiloja käytetään myös urheiluseurojen iltatoimintaan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin väliaikaistilojen saamiseksi Puotilan ala-asteelle niin, että tilat saadaan oppilaiden ja henkilökunnan käyttöön viimeis- tään tulevan syyslukukauden alkaessa 2018.

 Helsingissä 31.3.2018

Sami Muttilainen
 valtuutettu