Taidetta Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin

Siilitien ja Herttoniemen välille on nousemassa kovaa vauhtia n. viiden metrin korkuinen ja n. 1,5 km pituinen meluvalli. Vaikka meluvalli onkin pääväriltään vihreä se ei hivele silmiä, eikä häikäise estetii- kaltaan jääden hyvin kolkoksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki ryhtyisi toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen meluvalliin. Hyviä esimerkkejä kaupungissa on toteutettu mm. Nuorisopalvelui- den kanssa, joilla on kyky ja osaaminen toteuttaa isojakin yhteisöllisiä projekteja. Meluvalli on kau- punkikuvallisesti kiinnostava kohde ja linjassa kaupungin tämän hetkisen visoiden kanssa jossa edis- tetään kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.

Sami Muttilainen