Aloite terassien aukioloaikojen pidentäminen

ALOITE TERASSIEN AUKIOLOAIKOJEN PIDENTÄMINEN:

Esim. Vantaalla ja Espoossa vastaavia linjauksia ei ole, jokaisen terassin ei tarvitse olla avoinna aamu neljään,mutta Stadissa on paljon alueita jossa se ei häiritse asutusta. Tämä on askel eurooppalaisempaa mallia. Sillä on ihmisten viihtyvyyden, mutta myös elinkeinopoliittisesta näkökulmasta katsoen iso merkitys. Stadi aloittaa tänä vuonna selvityksen aukioloaikojen lieventämiseksi. Jätin aloitteen kesäkuussa 2016.

ALOITE TERASSIEN AUKIOLOAIKOJEN PIDENTÄMISEKSI

Suomen alkoholilainsäädäntöä ollaan löyhentämässä, joten samalla Helsinki voisi päivittää myös omia linjojaan. Tämän hetkinen terassien aukioloaika on klo 07-22. Keskustan alueella on myönnetty satunnaisia poikkeuslupia pidempiin aukioloaikoihin sellaisille terasseille, jotka eivät sijaitse asuinkiinteistöjen läheisyydessä. Jatkoaikoja saaneiden terassien määrä on paitsi suppea, vääristää se myös ravintoloiden välisen kilpailun. Keskustan ja kantakaupungin ulkopuolella on paljon baareja ja ravintoloita, jotka eivät ole asutuksen välittömässä läheisyydessä. Mikäli ravintola taas toimii asuintalon kivijalassa, vastuu voitaisiin tulevaisuudessa jättää taloyhtiölle joka määrittelisi, että jatketaanko terassitoimintaa vielä klo 22:n jälkeen. Terasseilla on iso sosiaalinen merkitys ja ne monipuolistavat ja värittävät helsinkiläistä katuelämää ja lisäävät sen kiinnostavuutta enemmän kuin aiheuttavat lieveilmiöitä.

Terassien sesonkiaika on myös varsin lyhyt, mutta niillä on ravintoloitsijalle iso taloudellinen merkitys. Kesäkuukausina Helsingissä on paljon kansainvälisesti kiinnostavia festivaaleja ja tapahtumia, jotka tuovat ihmisiä kaupunkiin. Kaikista Helsingin kulttuurikohteista keskivertoturisti viettänee aikaansa kuitenkin eniten terasseilla. Keski-Euroopassa on myös tavallista, että illallinen nautitaan vasta siihen aikaan, kun Stadissa terassit ollaan jo sulkemassa. Uusi lainsäädäntö on myös sallimassa 5,5 % vahvuisen alkoholin ulosmyynnin ravintolasta. Tämä siis mahdollistaisi juoman siemailun viereisellä katukivetyksellä, muttei kyseisen ravintolan terassilla valvotuissa olosuhteissa muiden palveluiden ohella – asioita, joista muistetaan varmasti kertoa kavereille kotimaassa.

Myös Helsingin valtuustostrategiassa linjattu ”Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki”, “kulttuurista iloa ja vetovoimaa”, sekä “kansainvälisesti tunnettu ja elinvoimainen kaupunki” puoltavat terassien aukioloaikojen vapauttamisen puolesta. Tämä tukisi myös uutta Brand New Helsinki – projektia. Tämä olisi, ei vain ilmainen, vaan jopa verotuloja hauskemman Helsingin sivuvaikutuksena luova vaikuttava teko.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunginjohtaja, elinkeinojohtaja ja kulttuurijohtaja käynnistävät laajan keskustelun ja selvityksen poliisin, aluehallintoviraston, Valviran ja kaupunkilaisten kanssa siitä, miten terassien aukiolopolitiikkaa voitaisiin lieventää. Yksi vaihtoehto voisi olla se, että Helsinki siirtyy Vantaan ja Espoon malliin jossa terassien aukio-oloaikoja ei ole erikseen määritelty.

Helsingissä 8.6.2016

Sami Muttilainen
Valtuutettu